Navigation SDK Documentation

Variables
Maneuver generator constants

Variables

const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1000m_sample = 0
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1000yd_sample = 1
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_100m_sample = 2
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_100yd_sample = 3
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1200m_sample = 4
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1200yd_sample = 5
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1400m_sample = 6
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1400yd_sample = 7
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1500m_sample = 8
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1500yd_sample = 9
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_150m_sample = 10
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_150yd_sample = 11
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1600m_sample = 12
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1600yd_sample = 13
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1800m_sample = 14
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1800yd_sample = 15
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_0km_sample = 16
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_0mi_sample = 17
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_1km_sample = 18
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_1mi_sample = 19
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_2km_sample = 20
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_2mi_sample = 21
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_3km_sample = 22
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_3mi_sample = 23
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_4km_sample = 24
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_4mi_sample = 25
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_5km_sample = 26
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_5mi_sample = 27
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_6km_sample = 28
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_6mi_sample = 29
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_7km_sample = 30
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_7mi_sample = 31
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_8km_sample = 32
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_8mi_sample = 33
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_1_9km_sample = 34
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_2000m_sample = 35
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_2000yd_sample = 36
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_200m_sample = 37
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_200yd_sample = 38
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_2500m_sample = 39
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_2500yd_sample = 40
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_250m_sample = 41
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_250yd_sample = 42
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_2_0km_sample = 43
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_2_0mi_sample = 44
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_2_1km_sample = 45
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_2_2km_sample = 46
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_2_3km_sample = 47
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_2_4km_sample = 48
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_2_5km_sample = 49
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_2_6km_sample = 50
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_2_7km_sample = 51
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_2_8km_sample = 52
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_2_9km_sample = 53
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_3000m_sample = 54
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_3000yd_sample = 55
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_300m_sample = 56
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_300yd_sample = 57
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_3500m_sample = 58
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_3500yd_sample = 59
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_350m_sample = 60
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_350yd_sample = 61
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_3_0km_sample = 62
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_3_0mi_sample = 63
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_3_5km_sample = 64
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_4000m_sample = 65
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_4000yd_sample = 66
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_400m_sample = 67
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_400yd_sample = 68
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_4500m_sample = 69
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_4500yd_sample = 70
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_4_0km_sample = 71
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_4_0mi_sample = 72
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_4_5km_sample = 73
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_500m_sample = 74
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_500yd_sample = 75
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_50m_sample = 76
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_50yd_sample = 77
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_5_0km_sample = 78
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_5_0mi_sample = 79
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_600m_sample = 80
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_600yd_sample = 81
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_6_0km_sample = 82
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_6_0mi_sample = 83
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_700m_sample = 84
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_700yd_sample = 85
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_7_0km_sample = 86
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_7_0mi_sample = 87
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_800m_sample = 88
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_800yd_sample = 89
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_8_0km_sample = 90
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_8_0mi_sample = 91
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_900m_sample = 92
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_900yd_sample = 93
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_9_0km_sample = 94
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_9_0mi_sample = 95
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_border = 96
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_border_sample = 97
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_continue = 98
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_continue_sample = 99
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_distMan1 = 100
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_distMan1ThenMan2 = 101
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_distMan1ThenMan2_sample = 102
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_distMan1_sample = 103
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_endOfStreetMan = 104
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_endOfStreetMan_sample = 105
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_ferryEnter = 106
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_ferryEnter_sample = 107
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_ferryExit = 108
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_ferryExit_sample = 109
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_followRoad = 110
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_followRoad_sample = 111
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_holdHalfLeft = 112
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_holdHalfLeft_sample = 113
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_holdHalfRight = 114
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_holdHalfRight_sample = 115
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_holdStraight = 116
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_holdStraight_sample = 117
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_motorroadEnter = 118
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_motorroadEnter_sample = 119
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_motorroadExit = 120
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_motorroadExit_sample = 121
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_motorwayEnter = 122
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_motorwayEnter_sample = 123
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_motorwayExit = 124
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_motorwayExit_sample = 125
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_motorwayTurnHalfLeft = 126
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_motorwayTurnHalfLeft_sample = 127
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_motorwayTurnHalfRight = 128
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_motorwayTurnHalfRight_sample = 129
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_motorwayTurnLeft = 130
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_motorwayTurnLeft_sample = 131
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_motorwayTurnRight = 132
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_motorwayTurnRight_sample = 133
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_now = 134
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_nowMan1 = 135
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_nowMan1ThenMan2 = 136
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_nowMan1ThenMan2_sample = 137
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_nowMan1_sample = 138
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_now_sample = 139
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit1 = 140
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit10 = 141
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit10_sample = 142
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit11 = 143
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit11_sample = 144
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit12 = 145
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit12_sample = 146
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit1_sample = 147
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit2 = 148
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit2_sample = 149
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit3 = 150
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit3_sample = 151
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit4 = 152
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit4_sample = 153
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit5 = 154
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit5_sample = 155
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit6 = 156
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit6_sample = 157
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit7 = 158
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit7_sample = 159
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit8 = 160
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit8_sample = 161
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit9 = 162
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_roundaboutExit9_sample = 163
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_startAreaExit = 164
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_startAreaExit_sample = 165
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_stopover = 166
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_stopover_sample = 167
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_straightLeft = 168
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_straightLeft_sample = 169
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_straightRight = 170
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_straightRight_sample = 171
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_streetDirection = 172
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_streetDirectionSep = 173
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_streetDirectionSep_sample = 174
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_streetDirection_sample = 175
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_targetAreaEnter = 176
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_targetAreaEnterRouteList = 177
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_targetAreaEnterRouteList_sample = 178
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_targetAreaEnter_sample = 179
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_targetReached = 180
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_targetReached_sample = 181
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_tunnelAfter = 182
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_tunnelAfter_sample = 183
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_tunnelIn = 184
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_tunnelIn_sample = 185
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_turnAround = 186
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_turnAround_sample = 187
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_turnLeft = 188
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_turnLeft_sample = 189
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_turnRight = 190
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_turnRight_sample = 191
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_uTurn = 192
 
const SDK_INT4 SDK_MG_guidance_uTurn_sample = 193
 

Detailed Description

Enumeration for the different maneuver generation IDs. IDs with a _sample in the name are for sound output, the others are for TTS output.


© PTV Group 2019 Generated on Thu Mar 28 2019 02:27:02 for NavigationSDK by doxygen 1.8.8