Support Center

Chętnie Ci pomożemy

Nasza obietnica serwisowa

Szanowny Kliencie i Interesancie, dobry serwis to dla nas synonim jakości.

Dlatego na tej stronie zestawiliśmy dla Ciebie ważne informacje dotyczące produktu i jego zakupu. Doradztwo jest jednak bardzo indywidualną sprawą. Jeżeli więc masz dalsze pytania dotyczące PTV Navigator, jesteśmy do Twojej dyspozycji telefonicznie lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Formularz pomocy

FAQ — Często zadawane pytania

 • Jaka jest różnica między wersją „Truck” i „Fleet”?
  • PTV Navigator truck wyświetla na mapie ograniczenia dla samochodów ciężarowych i uwzględnia je podczas planowania trasy.

   PTV Navigator fleet nie uwzględnia żadnych ograniczeń dla samochodów ciężarowych. Fizyczne lub ogólne zakazy przejazdu dla samochodów ciężarowych nie będą uwzględnione podczas planowania trasy i nie będą też wyświetlane na mapie.

   Dlatego PTV Navigator fleet nadaje się do zastosowania w przypadku samochodów osobowych i flot pojazdów, przykładowo furgonetek. Wprawdzie podczas planowania trasy nie są uwzględniane żadne zakazy przejazdu, ale dostępne są funkcje charakterystyczne dla samochodów ciężarowych, takie jak np. funkcja unikania zawracania, unikania obszarów mieszkalnych, mniejszych dróg, wyświetlanie i unikanie opłat drogowych i Ecotaxe, optymalizacja drogi dostosowana do danego pojazdu.

 • Czy mogę nabyć większą liczbę licencji dla mojego parku samochodowego?
 • Ile pamięci potrzebuje aplikacja?
  • Zależy to od tego, z jakich map korzysta użytkownik. W przypadku maksymalnego wykorzystania możliwości jest to 4,5 GB na mapy i około 40 MB na samą aplikację i zasoby.

 • W jaki sposób używać PTV Navigator na nowym urządzeniu?
  • Obecnie można używać PTV Navigator tylko na urządzeniu, z którym zakupiono oprogramowanie. Licencji nie można przenieść na inne urządzenie końcowe.

   Możliwość zmiany urządzenia i przeniesienia licencji na urządzenie z takim samym kontem Google będzie jednak dostępna w najbliższej przyszłości.

 • Czy mogę używać licencji na większej liczbie urządzeń?
  • Nie, to niemożliwe. Zakupionej wersji można używać tylko na jednym urządzeniu. Aby używać PTV Navigator na wielu urządzeniach, można nabyć większą liczbę wersji w Google Play.

 • Czy można ponownie zainstalować Navigatora po upływie okresu licencji testowej?
  • Nie, to niemożliwe. Jeżeli okres testowej licencji upłynął, tej wersji nie można zainstalować ponownie na tym samym urządzeniu. Możliwe jest jednak płatne odblokowanie pełnej wersji.

 • Czy w czasie korzystania z nawigacji muszę być online?
  • Nie, jeżeli pobrano mapy, nawigacja odbywa się w trybie offline. Jedynie w przypadku potrzeby pobrania opcjonalnych informacji komunikacyjnych konieczne jest połączenie internetowe. Należy pamiętać, że może być to związane z dodatkowymi kosztami poniesionymi na rzecz operatora sieci.

 • Gdzie mogę zgłosić brakujące drogi lub podobne informacje?
  • Prosimy o kontakt z naszym dostawcą map, firmą TomTom.

 • Dlaczego otrzymuję komunikat, że nie można obliczyć trasy?
  • Prosimy najpierw sprawdzić, czy stacje trasy znajdują się w różnych państwach.

   Jeżeli tak, należy się upewnić, że zainstalowano mapę „Europejskie Drogi Główne”. Jest to konieczne, aby obliczyć trasę przebiegającą przez dwie różne mapy.

   Zablokowane obszary startowe lub docelowe są z reguły dostępne dla samochodów ciężarowych, ponieważ wiele samochodów ciężarowych w czasie dostaw wjeżdża także do obszarów dla nich zamkniętych. Wówczas użytkownik otrzymuje wskazówkę.

   Tylko w przypadku poważnych zakazów, takich jak ograniczenia dotyczące wysokości lub szerokości albo zbyt dużego odstępu od następnej drogi nie nastąpi obliczenie trasy.

 • Dlaczego jakaś pozycja menu jest wyszarzona?
  • Zwykle pozycje menu są wyszarzone, jeżeli ich zawartość jest niedostępna. Należy sprawdzić czy pobrano daną zawartość, np. mapę lub lektora.

 • Dlaczego nie otrzymuję komunikatów głosowych w samochodzie z aktywnym interfejsem Bluetooth?
  • Ze względów technicznych obecnie nie jest niestety możliwe korzystanie z zestawów głośnomówiących połączonych za pośrednictwem interfejsu Bluetooth, dlatego komunikaty głosowe są przesyłane za pośrednictwem smartfona/tabletu.

 • Dlaczego komunikaty głosowe są wypowiadane w innym języku niż interfejs użytkownika?
  • Interfejs użytkownika PTV Navigator wyświetlany jest automatycznie w języku określonym w ustawieniach systemu Android. Lektor, a tym samym język wypowiadanych komunikatów tekstowych można zmienić w PTV Navigator w pozycji System >> Lektor.

   Wskazówka: Należy pamiętać o wcześniejszym pobraniu danego lektora.

Kokpit serwisowy Zamknij